Tornar a l'inici Ajuntament d'Alguaire

Urbanisme

Pla d'Ordenació Urbanística Municipal


Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM)

        Publicació Text Refós POUM - DOGC núm. [+] 
        Documentació gràfica [+] (Plànols)
        Descarregar

Modificacions puntuals:

Núm. 1 - De correcció d'errades materials (desembre 2007)
             Aprovació definitiva (DOGC núm. 5314 de 09-02-2009)

Núm. 2 - De descatalogació de l'edifici del carrera Merli, 14.
             Aprovació definitiva (DOGC núm. 5563 de 09-02-2010)

Núm. 3 - De l'aprofitament urbanísitc del Pla de Millora Urbana de l'Urbanització
              de Tabac-I (juny 2008)
              Aprovació definitiva (DOGC núm. 5564 de 10-02-2010)

Núm. 4 - De correcció d'errades (I) (juny 2008)
              Aprovació definitiva (DOGC núm. 5335 de 10-03-2009)

Núm. 5 - Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla d'Ordenació 
             Urbanística en l'àmbit del Sector d'activitats Tabac SUBd-08
             i del Pla de Millora Urbana.
   Descàrrega alternativa

Núm. 6 - Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla d'Ordenació
             urbanística municipal núm. 6
(març 2011)

Núm. 8 - Aprovació definitiva Modificació Puntual núm.8 art 188.4 POUM Alguaire

Núm. 9 - Aprovació inicial Modificació Puntual núm.9 del POUM d'Alguaire

Núm. 10 - Aprovació inicial Modificació Puntual núm.10 del POUM d'Alguaire
Planejament derivat:

»
Junta de Compensació Tabac
   Aprovació inicial dels estatuts i bases d'actuació
   Aprovació definitiva dels estatuts i bases d'actuació

» Pla de Millora Urbana (PMU-01) Urbanització Tabac-1
        documentació tècnica
        planols.zip

» Aprovació inicial del Pla Parcial del Sector d'activitat econòmica SUBd-10
   Tabac
. (vinculada a la modificació puntual núm.5)
   Descàrrega alternativa

» Aprovació inicial Pla Especial per a l'ordenació i delimitació d'usos en l'àmbit
   Tabac oest, inclòs en el parc territorial de Tabac.
 (vinculada a la modificació
   puntual núm. 5)
   Descàrrega alternativa

» Aprovació definitiva Pla especial urbanístic relatiu a un sistema fotovoltaic
   connectat a xarxa de 80kW al polígon 18 parcel·la 30

       
» Pla de Millora Urbana (PMU-05)
        Memòria (pdf)
        plànols (pdf)

Desenvolupat per SEMIC Internet