Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

34è Premi Josep Lladonosa d'història local dels Països Catalans

Aprovació de les Bases del 34è premi Josep Lladonosa d'història local dels Països Catalans.

DILLUNS 06 MARÇ 2023

BASES
34è Premi Josep Lladonosa i Pujol d’Història Local dels Països Catalans


Modalitat: estudis d’història local dins l’àmbit de les terres de llengua catalana.Tema: lliure.


Dotació: 4.000,00 euros (l’Ajuntament aplicarà la corresponent retenció).Termini de presentació: 29 de setembre de 2023.Lloc de presentació: Registre de l’Ajuntament d’Alguaire.


Veredicte i lliurament del premi: tardor de 2023.
I) Els treballs han d’ésser redactats en llengua catalana. L’extensió ha de ser d’un mínim de 200 fulls DIN A-4 i d’un màxim de 250, per una sola cara (original i 2 còpies). Cada pàgina ha de tenir 2.100 caràcters, és a dir 30 línies de 70 caràcters cadascuna.
II) Els treballs s’han de presentar sense el nom de l’autor/s però amb un lema. Cal presentar un sobre tancat amb el nom, adreça i el telèfon de l’autor/s. El sobre haurà de quedar guardat en la Secretaria de l’Ajuntament.
III) El veredicte del Jurat serà inapel·lable. El Premi pot ésser declarat desert.
IV) El treball premiat queda en propietat de l’Ajuntament i serà publicat.
El Jurat pot recomanar la publicació dels treballs finalistes.Els treballs no premiats es retornaran als autors en el termini de tres mesos, a partir de la data d’adjudicació.
Si no es retiren passen a ser propietat de l’Ajuntament. Els treballs no premiats es podran retirar de l’Ajuntament d’Alguaire dins d’un termini de tres mesos, a partir de la data d’adjudicació, passat aquest termini, seran destruïts.
V) Els treballs presentats han d’ésser inèdits i no haver rebut altres premis. La presentació dels originals pressuposa l’acceptació íntegra d’aquestes Bases, i els drets i les obligacions que se’n deriven. Qualsevol eventualitat no prevista en aquestes Bases l’haurà de resoldre el Jurat.

Jurat

President
Manuel Lladonosa i Vall-llebrera, catedràtic d’Història Contemporània de la Universitat de Lleida.
Vocals
Joan Busqueta i Riu, professor titular d’Història Medieval de la Universitat de Lleida.
Noemí Riudor García, llicenciada en Història Contemporània i Documentalista.
Enric Vicedo Rius, catedràtic d’Història i Institucions Econòmiques de la Universitat de Lleida.
Maria Josep Vilalta i Escobar, catedràtica d’Història Moderna de la Universitat de Lleida.