Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Bases de participació a la Rua de Carnestoltes 2020

DIMECRES 29 GENER 2020

BASES DE PARTICIPACIÓ A LA RUA DE CARNESTOLTES 2020

Aquestes bases tenen l’objecte de regular les condicions per participar a la rua de carnestoltes d’Alguaire del 23 de febrer de 2020, i optar a percebre una aportació als grups participants a la rua.

1) Inscripcions 

Per formalitzar la inscripció a la rua, es pot fer de forma presencial a les oficines de l’Ajuntament d’Alguaire.

El període d’inscripcions serà del 3 al 19 de febrer de 2020 (ambdós inclosos), o fins esgotar les places disponibles per poder optar a l’ajut. 

S’estableix un nombre limitat de carrosses i comparses per percebre els ajuts. Tindran preferència a percebre els ajuts, les carrosses/comparses locals respecte a les foranies. 

Cal presentar la següent documentació: 

- El full d’inscripció omplert i signat (segons model) 

- Fotocòpia del DNI del representant de la carrossa o comparsa, i en cas d’entitats i/o associacions, el NIF,  

- Fotocòpia del número de compte bancari per fer l’ingrés de l’ajut, on consti les dades del titular. 

La documentació s’ha de lliurar presencialment a l’Ajuntament.

2) Requisits participació 

Es considerarà una carrossa:  

- Portar un tractor amb una carreta, que estigui decorada i amb un mínim 10 persones amb una disfressa igual o que faci referència a una mateixa temàtica. 

- La carrossa ha de disposar de música. 

Es considerarà una comparsa: 

- Els grups d’un mínim de 10 persones, amb una disfressa igual o que faci referència a una mateixa temàtica, tant si van acompanyants per un cotxe amb un remolc decorat, com si no porten cap vehicle. 

3) Aportacions 

Les carrosses i comparses inscrites prèviament i autoritzades a participar, i que compleixin els requisits establerts, tindran dret a percebre l’aportació corresponent: 

Carrossa 100,00 € 

Comparsa 50,00 € 

A partir dels 20 membres, s’afegirà 50 € més a l’import indicat. 

La resta de participants podran desfilar a la rua, però no tindran dret a percebre l’ajut. 

Les aportacions es faran efectives mitjançant transferència bancària al número de compte del responsable que haurà facilitat prèviament al full d’inscripció, a partir del dia 9 de març de 2020. 

L’organització es reserva el dret a suprimir l’ajut per participació, en les formacions que no reuneixin uns mínims de qualitat, o canviar l’import de l’aportació si no compleixen els requisits. 

És obligatori realitzar el recorregut sencer de la rua, des de l’inici (Plaça l’Església) al final (Plaça La Sardana) per tal de percebre l’ajut.  

4) Mesures de seguretat 

És necessari que totes les carrosses portin extintor, i per a la instal·lació elèctrica s’ha de tenir cura que les connexions estiguin protegides. En cas de portar generadors de corrent elèctrica, han d’estar ben collats a la carrossa per evitar que es desplacin. 

Durant el recorregut, s’ha de mantenir una distància de seguretat entre carrosses i/o comparses, de 3 metres. 

Queda prohibit fer servir qualsevol mena de material pirotècnic, llençar caramels o objectes al públic, o fer ús de qualsevol animal. 

Segons estableix la legislació vigent, el consum de begudes alcohòliques està prohibit en menors de 18 anys, i per la resta, s’ha de fer d’una forma moderada i responsable. 

Demanem respectar en tot moment, les indicacions de l’organització per la bona marxa de la rua. 

Els menors d’edat que participin a la rua, han d’anar acompanyats d’un adult i sota la seva supervisió i responsabilitat. 

La carrossa i comparsa participant en la rua és l’única responsable dels incidents i accidents derivats de la seva participació, i per tant, vetllaran per la seguretat del públic i dels participants.  

El conductor i els participants de cada carrossa/comparsa han de tenir cura de la canalla que pugui aproximar-se als vehicles en marxa. 

5) Informació de la rua 

Les carrosses i grups inscrits hauran d’estar col·locats a lloc abans de l’inici de la rua, que està previst a les 5 de la tarda. Es demana puntualitat. 

L’ordre de la rua es determinarà en funció de l’ordre d’arribada a la Plaça l’Església. 

La inscripció comporta l’acceptació d’aquestes bases i la renúncia a qualsevol reclamació. 

L’organització es reserva el dret a prendre la decisió que consideri més adient en qualsevol tema no regulat en les bases per contribuir a l’èxit de la convocatòria.