Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Plans

Aprovació inicial de la revisió del Pla director d'aigua potable

El Pla Director del servei d’abastament d’aigua potable d’Alguaire té per objecte ser un element bàsic de planificació que, dona una visió global del servei municipal d’abastament d’aigua potable, des de la disposició dels recursos, distribució, control, tant en l’actualitat com en un futur.
Aquest Pla Director és una eina imprescindible per disposar d’un bon coneixement de l’estat actual de la xarxa i disposar de les millores necessàries per solucionar els possibles problemes de funcionament juntament amb l’estudi del creixement del municipi.
Amb subvenció de l’Agència Catalana de l’Aigua:

ACA.jpg

Pla director d’abastament d’aigua potable d’Alguaire  download.jpg

 

Pla local de Joventut Alguaire 2016-2019

El Pla Local de Joventut és l’eina de planificació de les polítiques locals de joventut, un document que pretén donar resposta a les necessitats dels i les joves del municipi, amb el propòsit d’oferir-los les oportunitats i els recursos suficients per promoure el seu desenvolupament personal.
Amb el suport de la Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya:

Sec_Joventut.jpg

Pla local de Joventut Alguaire 2016-2019  download.jpg

 

Pla d'Igualtat de Gènere 2019-2023

El Pla d’Igualtat de gènere és una eina per promoure la igualtat d’oportunitats entre dones i homes en tots els àmbits de l’organització municipal, amb l’objectiu d’avançar cap a una societat més igualitària i equitativa.

Pla Igualtat de Gènere 2019-2023  download.jpg


II Pla de Polítiques de Dones del Segrià 2019-2022

En data 30/01/2020 el Ple de l'Ajuntament va acordar adherir-se al "II Pla de Polítiques de Dones del Segrià 2019-2022" que té per objectiu donar resposta a totes les necessitats sorgides entre les dones de la comarca del Segrià.

II Pla de polítiques de Dones del Segrià  download.jpgPla Educatiu d'Entorn Alt Segrià

En data 28 de novembre de 2019 es va acordar pel Ple municipal l’aprovació del conveni del Pla Educatiu d’Entorn Alt Segrià entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Educació i els Ajuntaments d’Alfarràs,d’Almenar i d’Alguaire.

Aquest conveni pretén donar resposta a les múltiples necessitats dels alumnes dels centres escolars que agrupen els municipis que conformen Pla Educatiu d’entorn Alt Segrià, especialment aquells en situació més desfavorida.

Per al correcte desenvolupament del Pla educatiu d’entorn s’ha de comptar amb la implicació de tots els agents integren la comunitat educativa :

 • Els Ajuntaments
 • Els equips directius i els docents dels diferents centres educatius
 • Els consells escolars
 • Els membres dels serveis educatius
 • Els membres de les diferents AMPA
 • Els alumnes i les seves famílies
 • Els professionals dels serveis municipals
 • Professionals d’altres departaments de la Generalitat al territori
 • El teixit associatiu municipal
 • Entitats culturals, esportives i de lleure

Per dur a terme les diferents tasques que impliquen el Pla Educatiu d’Entorn s’han elaborat diferents comissions de treball que s’encarreguen dels diferents àmbits i temàtiques en que s’organitza el Pla: Absentisme, Esport, Suport a l’Estudi, Igualtat, Servei comunitari… i que queden totes alhora integrades en la Comissió Representativa Institucional on es posen en comú totes les tasques de les àrees esmentades.

MARC NORMATIU

 • Plans educatius d’entorn Decret 297/2011, de 22 de març, de reestructuració del Departament d’Ensenyament. (DOGC núm. 5844 – 24/03/2011) Article 137

Pla Educatiu.jpgPla d’Acció per l'Energia Sostenible i el Clima (PAESC)

En data 29 d’octubre de 2018 el Ple de l’Ajuntament d’Alguaire va acordar fer l’adhesió al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses per l’Energia i el Clima (Covernant of Mayors) de la Unió Europea, adoptant el compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu territori en més del 40 % per a 2030 mitjançant la creació de plans d’acció a favor de les fonts d’energies renovables, i a augmentar la resiliència amb l’adaptació als impactes pel canvi climàtic.

En data 24 de setembre de 2020 El Ple de l’Ajuntament va aprovar el PLA D’ACCIÓ PER L’ENERIGIA I EL CLIMA, document redactat per Ecostudi Sima SLP, on s’analitzen els consums energètics municipals (enllumenat públic, edificis municipals, flota de vehicles...)  entre 2005 i 2018 i es proposen les possibles accions a seguir per aconseguir l’objectiu fixat en el Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses per l’Energia i el Clima (Covernant of Mayors).

Amb el suport de:

diputacio.jpg

Més informació

Document Actions