Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Plans


Pla Educatiu.jpg
Pla Educatiu d'Entorn Alt SegriàPla d'Igualtat de Gènere 2019-2023 (prorrogat 2024)
El Pla d’Igualtat de gènere és una eina per promoure la igualtat d’oportunitats entre dones i homes en tots els àmbits de l’organització municipal, amb l’objectiu d’avançar cap a una societat més igualitària i equitativa.


Pla Local de Prevenció d'Incendis Forestals (PLPIF)

El Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals (PLPIF) és l’eina de planificació que fixa els criteris per ordenar la gestió d’infraestructures de prevenció, reduir la vulnerabilitat i  inimitzar l’emergència produïda pels incendis forestals al municipi. El PLPIF és utilitzat com a base de decisió de dels inversions directes que el municipi fa en prevenció d’incendis sobre el territori.

El PLPIF d’Alguaire ha estat redactat amb el suport econòmic de la Diputació de Lleida.
DLL-força_municipis-1024x568.png

Aprovació inicial de la revisió del Pla director d'aigua potable

El Pla Director del servei d’abastament d’aigua potable d’Alguaire té per objecte ser un element bàsic de planificació que, dona una visió global del servei municipal d’abastament d’aigua potable, des de la disposició dels recursos, distribució, control, tant en l’actualitat com en un futur.
Aquest Pla Director és una eina imprescindible per disposar d’un bon coneixement de l’estat actual de la xarxa i disposar de les millores necessàries per solucionar els possibles problemes de funcionament juntament amb l’estudi del creixement del municipi.
Amb subvenció de l’Agència Catalana de l’Aigua:

ACA.jpg

Pla director d’abastament d’aigua potable d’Alguaire  download.jpg

 

Pla local de Joventut Alguaire 2022-2025

El Pla Local de Joventut és l’eina de planificació de les polítiques locals de joventut, un document que pretén donar resposta a les necessitats dels i les joves del municipi, amb el propòsit d’oferir-los les oportunitats i els recursos suficients per promoure el seu desenvolupament personal.
Amb el suport de la Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya:

Sec_Joventut.jpg

Pla local de Joventut Alguaire 2022-2025  download.jpg


II Pla de Polítiques de Dones del Segrià 2023-2024

En data 23 de desembre de 2022 per Decret d’Alcaldia núm. 239/2022 es va acordar adherir-se a pròrroga del "II Pla de Polítiques de Dones de la comarca del Segrià " que té per objectiu donar resposta a totes les necessitats sorgides entre les dones de la comarca.

II Pla de polítiques de Dones del Segrià  download.jpgPla d’Acció per l'Energia Sostenible i el Clima (PAESC)

En data 29 d’octubre de 2018 el Ple de l’Ajuntament d’Alguaire va acordar fer l’adhesió al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses per l’Energia i el Clima (Covernant of Mayors) de la Unió Europea, adoptant el compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu territori en més del 40 % per a 2030 mitjançant la creació de plans d’acció a favor de les fonts d’energies renovables, i a augmentar la resiliència amb l’adaptació als impactes pel canvi climàtic.

En data 24 de setembre de 2020 El Ple de l’Ajuntament va aprovar el PLA D’ACCIÓ PER L’ENERIGIA I EL CLIMA, document redactat per Ecostudi Sima SLP, on s’analitzen els consums energètics municipals (enllumenat públic, edificis municipals, flota de vehicles...)  entre 2005 i 2018 i es proposen les possibles accions a seguir per aconseguir l’objectiu fixat en el Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses per l’Energia i el Clima (Covernant of Mayors).

PAESC Alguaire

Amb el suport de:

diputacio.jpg

Més informació