Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Béns Culturals d'Interès Local (BCIL)

Els béns culturals d'interès local (BCIL) són els béns integrats del patrimoni cultural català que, tot i la seva importància, no compleixen les condicions pròpies dels béns culturals d'interès nacional (BCIN). Els béns culturals d'interès local immobles són declarats pel ple de l'ajuntament, en els municipis de més de cinc mil habitants, o pel ple del consell comarcal, en els municipis de menys de cinc mil habitants.


ERMITA DE LA MARE DE DÉU DEL MERLI.

Al municipi d’Alguaire s’hi ubica l’edifici anomenat “Ermita de la Mare de Déu del Merli”, que es considerat com un bé amb un interès cultural notable.

L’ermita, amb dues fases molt diferenciades  del segle XIII i XVIII, té el seu origen en una església visigòtica anterior al poblament d’Alguaire que fou restaurada el 1264 per la primera priora del convent, la Marquesa de Guàrdia.

L’edifici és un dels més emblemàtics de la població i s’hi realitza culte en honor de la Mare de Déu del Merli que és la patrona de la vila d’Alguaire. Junt am l’església parroquial, les restes del monestir Santjoanista i el Sagrat Cor, l’ermita de la Mare de Déu del Merli és un dels referents més importants de la població.

L’ermita passà a formar part del Catàleg de Béns Protegits que incorporat al Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) d’Alguaire, catalogat amb el nivell de protecció B com element d’interès historico artístic i arquitectònic i sota el codi i la denominació CB03, Església de la M. De Déu del Merli.

L’any 2010 l’Ajuntament d’Alguaire inicia el procediment de declaració de Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) de l’Ermita del Merli, aprovant pel Ple Municipal de data 30 de setembre de 2010 la sol·licitud al Consell Comarcal del Segrià de declaració com a BCIL de l’Ermita de la Mare de Déu del Merli, justificat amb el projecte redactat per Gerard Fontanals Clop, arquitecte dels SSTT de la Diputació de Lleida.

En data 23 de desembre de 2010 el Ple del Consell Comarcal del Segrià acordà la declaració de BCIL de l’Ermita de la Mare de Déu del Merli, formalitzant-se amb la publicació al BOP de Lleida núm. 9 de 18 de gener de 2011.

 

Més informació:
http://invarquit.cultura.gencat.cat/Cerca/Fitxa?index=0&consulta=&codi=14176


merli.jpg